Indholdsfortegnelse
 

Introduktion
Her findes en kort introduktion af den elektroniske udgave af U-værdi tabellen
 

Guidelines
Vurdering af konstruktioners niveau med hensyn til korrektion for luftspalter i isoleringslaget i henhold til DS 418
 

Konstruktioner - Hovedgrupper
Terrændæk (Trykte tabel s. 17-22)
Kælderydervægge (Trykte tabel s. 24-25)
Etagedæk og krybekælderdæk (Trykte tabel s. 26-28)
Massive ydervægge med udvendig isolering (Trykte tabel s. 29-29)
Hule ydervægge (Trykte tabel s. 30-32)
Lette ydervægge - Træ (Trykte tabel s. 44-45)
Ventilerede tage (kolde tage) (Trykte tabel s. 46-47)
Massive tage (varme tage) - Isolanser (Trykte tabel s. 50-53)
Ydervægge - Efterisolering (Trykte tabel s. 54-59)
 

 
Terrændæk Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Svømmende gulve med isolering over og under betonpladen
(Trykte tabel s. 17)
Interaktiv (Beregningsmodul) Klinkegulv med isolering under betonpladen - med gulvvarme
(Trykte tabel s. 18)
Interaktiv (Beregningsmodul) Klinkegulv med isolering under betonpladen - uden gulvvarme
(Trykte tabel s. 19)
Interaktiv (Beregningsmodul) Trægulv med isolering over og under betonpladen
(Trykte tabel s. 20)
Interaktiv (Beregningsmodul) Trægulv med isolering over eller under betonpladen
(Trykte tabel s. 22)

 
Kælderydervægge Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Kælderydervægge med indvendig isolering
(Trykte tabel s. 24)
Interaktiv (Beregningsmodul) Kælderydervægge med udvendig isolering
(Trykte tabel s. 25)

 
Etagedæk og krybekælderdæk Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Dæk af beton eller letklinkerbeton
(Trykte tabel s. 26)
Interaktiv (Beregningsmodul) Svømmende gulv med parket, kork og tæppebelægning, R=0.13 m²K/W
(Trykte tabel s. 26)
Interaktiv (Beregningsmodul) Træbjælkelag
(Trykte tabel s. 27)
Interaktiv (Beregningsmodul) Etagedæk over det fri
(Trykte tabel s. 28)

 
Massive ydervægge med udvendig isolering Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Letbetonblokke med isolering og puds
(Trykte tabel s. 29)
Interaktiv (Beregningsmodul) Mursten eller elementer med isolering og puds
(Trykte tabel s. 29)

 
Hule ydervægge Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Formur: Mursten eller blokke
Bagmur: Mursten eller blokke
(Trykte tabel s. 30)
Interaktiv (Beregningsmodul) Formur: Mursten eller blokke
Bagmur: Letbeton og betonelementer
(Trykte tabel s. 32)

 
Lette ydervægge - Træ Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Stolpeskeletvægge med krydsende lægter
(Trykte tabel s. 44)
Interaktiv (Beregningsmodul) Stolpeskeletvægge og præfabrikerede kassetter
(Trykte tabel s. 44)
Interaktiv (Beregningsmodul) Træskeletvægge med puds på udvendigt isoleringslag
(Trykte tabel s. 45)

 
Ventilerede tage (kolde tage) Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Gitterspær, hanebåndspær, skunkvæg og -gulv
(Trykte tabel s. 46)
Interaktiv (Beregningsmodul) Kolde tage, kassetter, skråtage og bjælkespær
(Trykte tabel s. 47)

 
Massive tage (varme tage) - Isolanser Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Kileskåret isolering
(Ikke i trykte tabel)
Interaktiv (Beregningsmodul) Nybygning og totalrenovering
(Trykte tabel s. 51)
Interaktiv (Beregningsmodul) Efterisolering
(Trykte tabel s. 52)
Interaktiv (Beregningsmodul) P-dæk og tagterrasser
(Trykte tabel s. 50)
Interaktiv (Beregningsmodul) Opfyldelse af bygningsreglements krav
(Ikke i trykte tabel)

 
Ydervægge - Efterisolering Til sidens top

Interaktiv (Beregningsmodul) Massiv mur af tegl, let beton, beton eller betonsandwichelementer
Ydervæg, udvendig efterisolering med trælægter
(Trykte tabel s. 54)
Interaktiv (Beregningsmodul) Massiv mur af tegl, let beton, beton eller betonsandwichelementer
Ydervæg, indvendig efterisolering med trælægter
(Trykte tabel s. 54)
Interaktiv (Beregningsmodul) Massiv mur af tegl eller letbeton
Udvendig efterisolering med skalmur T1800 i 108 mm tykkelse
(Trykte tabel s. 56)
Interaktiv (Beregningsmodul) Hulrumsisolering som løsfyld
(Trykte tabel s. 57)
Interaktiv (Beregningsmodul) Massiv mur og hulmur af tegl eller letbeton
Udvendigt efterisoleret med ubrudt isolering og afsluttet med 10 mm armeret pudslag
(Trykte tabel s. 58)

 
Copyright © VIF & Bygge- og Miljøteknik AS 2003