Til indholdsfortegnelse
Massive tage (varme tage) - Isolanser

Opfyldelse af bygningsreglements krav

U-værdi krav til massive tage (flade tage) ifølge bygningsreglementerne:

0.20 W/m2K For rum opvarmet til mindst 18oC.
BR-S98 (5.2.1) og BR95 (8.2)
0.25 W/m2K For rum opvarmet til mindst 5oC.
BR-S98 (5.2.1) og BR95 (8.2)
Belægning
  Beskrivelse
  Rbelægning, m²K/W
Isolering, T2
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Isolering, T1
  l-dekl.:
Underlag
  Beskrivelse
  Runderlag, m²K/W
 
 
 

 

Tykkelse T1:

-
mm
 
Egne notater til beregningen:

 

Bemærkninger:

Ovenstående giver en overslagsmæssig sammenhæng mellem isoleringstykkelser ved forskellig l-klasse og U-værdi krav ved forskellige konstruktionsløsninger. Det skal understreges, at de anførte isoleringstykkelser er vejledende. Tykkelserne kan ikke anvendes som gennemsnitsmål for kileskåret isolering.

Udgangspunkt for beregning benyttes 150 mm betondæk som bærende underlag (isolans, R = 0.076923 m²K/W) og tagdækning med isolans, R = 0,048 m²K/W.

Overgangsmodstand Rsi og Rse er medtaget ved hhv. 0.1 og 0.04 m²K/W