Til indholdsfortegnelse
Kælderydervægge

Kælderydervægge med indvendig isolering

 

U'-mur
Indvendig væg
  Vægtype
  Vægtykkelse, mm
Indvendig isolering
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Mur
  Murtype
  Murtykkelse, mm
  Murhøjde, mm

 

Korrektion for luftspalter i isolering, DUg
  Niveau 0 (DU'' = 0.00 W/m²K)
  Niveau 1 (DU'' = 0.01 W/m²K)
  Niveau 2 (DU'' = 0.04 W/m²K)

 

 
 
U'-mur:
-
W/m²K
DUg:
-
W/m²K

 

U:

-
W/m²K
 

 

Fugtrisici:

 

Egne notater til beregningen:

 

Notater til beregningen:

Ved nybyggeri bør kælderydervægge isoleres udvendigt.

Ved indvendig kælderisolering skal man være opmærksom på fugtrisici ved kondens og opfugtning på grund af fugtpåvirkning udefra, ved disse tilfælde angives dette i feltet "Fugtrisici". Forholdene er nærmere beskrevet i SBI anvisning Fugt i bygninger.

Indvendig kælderisolering bør derfor kun bringes i anvendelse ved efterisolering, hvor denne ikke kan udføres udvendigt. I så fald bør efterisoleringen udføres som en forsatsvæg med en afstand på 1-2 cm til den eksisterende kældervæg, og uden træ eller andre organiske materialer på den kolde side af eller i isoleringslaget. Som indvendig beklædning kan anvendes klinkerbeton, porebeton, tegl, gipsplader eller anden beklædning efter leverandørens anvisninger.