Til indholdsfortegnelse
Massive tage (varme tage) - Isolanser

Kileskåret isolering
Fremgangsmåde og bemækninger nederst på siden.
Kileskåret isolering
 
Kiletype Minimum, Rmin Maksimum, Rmax Areal, A U'
 
 
 
 
 

 
Areal, SA
0.0
m²
U'-værdi, U'
0.0
W/m²K
 
Egne notater til beregningen:

Fremgangsmåde

Taget opdeles arealmæssigt svarende til de tre kiletyper.

Minimum (Rmin) og maksimum (Rmax
i isolanserne fastlægges i den relevante isolationstabel eller beregning.

For hver kiletype bestemmes
Ua, Ub eller Uc.

Den endelige U-værdi beregnes, som det arealvægtede
gennemsnit.

 

Kiletyper:

Rektangulær kile, Ua

Trekantet kile, høj spids, Ub

Trekantet kile, lav spids, Uc

 

Beregningsformler: