Til indholdsfortegnelse
Terrændæk

Klinkegulv med isolering under betonpladen - uden gulvvarme

 

U'-gulv
Betonplade
  Tykkelse, mm
Isolering under betonpladen
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Kapillarbrydende og varmeisolerende lag
  Type
  Tykkelse, mm
Areal
  Areal (Ad), m²

 

Skillevægsfundament
Medtag i beregning?
Geometri
  Længde (lk), m
  Bredde, m
  Areal (Ak), m² 2)
Transmissionskoefficient (Linietab), Yk for lineær kuldebro
  Yk, [W/mK]
U-værdi skillevægsfundament, Uk
  Uk, [W/m²K]

 

Korrektion for luftspalter i isolering, DUg
  Niveau 0 (DU'' = 0.00 W/m²K)
  Niveau 1 (DU'' = 0.01 W/m²K)
  Niveau 2 (DU'' = 0.04 W/m²K)

 

 
 
U'-gulv:
-
W/m²K
DUg:
-
W/m²K

 

U:

-
W/m²K
 

 

Egne notater til beregningen:

 

Notater til beregningen:
2) Beregnes automatisk.

Areal, Ad er her arealet af den isoleret del af terrændækket i m².

Længde, lk er her længden af skillevægsfundamentet i m.

Areal, Ak er her arealet af skillevægsfundamentet i m² - beregnes udfra lk og bredden.