Til indholdsfortegnelse
Massive tage (varme tage) - Isolanser

P-dæk og tagterrasser

R-tag
Belægning
  Type
  Tykkelse, mm
Isolering
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Underlag
  Type
  Tykkelse, mm
 
 
 

 

R-tag:

-
W/m²K
 
Egne notater til beregningen:

Bemærkninger:


Der er i alle tilfælde regnet med valgt tykkelse af betondæk og en tag-membran med isolans 0,048 m² K/W.

For tilfældet Beton o. lign., singels, fliser er regnet med 50 mm betonflise (l-værdi 1,6 W/m K).

For tilfældet Vækstlag er regnet med vækstlag i den angivne tykkelse, regnet som jord (l-værdi 1,4 W/m K), og 50 mm drænlag af løse letklinker (l-værdi 0,110 W/m K).