Til indholdsfortegnelse
Ydervægge - Efterisolering

Hulrumsisolering som løsfyld

Mur
Pudslag
  Pudslag
Formur
  Murtype
Isolering
  l-dekl.:
Bagmur
  Murtype
Murtykkelser
  Hulrums- / Murtykkelse, mm
Areal
  Areal, m²
Fals
Medtag i beregning?
Areal
  Areal, m²
Transmissionskoefficient, Yk for lineær kuldebro
  Yk 1)
Længde
  Længde, m
Udmuring/Ribbe
Medtag i beregning?
Areal
  Areal, m²
Transmissionskoefficient, Yk for lineær kuldebro
  Yk 1)
Længde
  Længde, m
Korrektion for luftspalter i isolering, DUg
  Niveau 0 (DU'' = 0.00 W/m²K)
  Niveau 1 (DU'' = 0.01 W/m²K)
  Niveau 2 (DU'' = 0.04 W/m²K)
Korrektion for bindere og anden mekanisk fastgørelse, DUf
  Bindertype
 
  Binderfordeling
  Beskrivelse
  Bindermateriale - l, W/mK
*10³
  Binderdiameter - Ø, mm
  DUf 2)
0.0 W/m²K
 
 
U'-mur:
-
W/m²K
U'-fals:
-
W/m²K
U'-udmuring/ribbe:
-
W/m²K
U':
-
W/m²K
DUg:
-
W/m²K
DUf:
-
W/m²K

 

U:

-
W/m²K
 

 

Egne notater til beregningen:

 

Notater til beregningen:
1) Værdi beregnes udfra tabelopslag for l-klasse 37
2) Beregnes automatisk.

Reduktion i valg muligheder i murtykkelser skyldes reduktion i tabelværdier for Transmissionskoefficienter for linear kuldebro.

Formur og bagmur regnes altid med tykkelsen 100 mm og 108 mm hhv. letbeton og murværk, uanset om at den samlede tykkelse inklusiv hulrumstykkelse ikke er identisk med den samlede tykkelse.

For fals og udmuring/ribbe regnes med fuldt gennemgående bagmur til formur.