Til indholdsfortegnelse
Hule ydervægge

Formur: Mursten eller blokke
Bagmur: Mursten eller blokke

Mur (vælg først formur)
Pudslag
  Pudslag
Formur
  Murtype
  Murtykkelse, mm
Isolering
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Bagmur
  Murtype
  Murtykkelse, mm
Areal
  Areal, m²
Fals
Medtag i beregning?
Kuldebroafbrydelse (Isolering)
  l-dekl.:
  Isoleringstykkelse, mm
Areal
  Areal, m²
 
Transmissionskoefficient, Yk for lineær kuldebro
  Yk 1)
Længde
  Længde, m
Korrektion for luftspalter i isolering, DUg
  Niveau 0 (DU'' = 0.00 W/m²K)
  Niveau 1 (DU'' = 0.01 W/m²K)
  Niveau 2 (DU'' = 0.04 W/m²K)
Korrektion for bindere og anden mekanisk fastgørelse, DUf
  Bindertype
 
  Binderfordeling
  Beskrivelse
  Bindermateriale - l, W/mK
*10³
  Binderdiameter - Ø, mm
  DUf
0.0 W/m²K
 
 
U'-mur:
-
W/m²K
U'-fals:
-
W/m²K
U':
-
W/m²K
DUf:
-
W/m²K
DUg:
-
W/m²K

 

U:

-
W/m²K
 
Egne notater til beregningen:
Notater til beregningen:

1) Værdi beregnes udfra tabelopslag for l-klasse 37. Beregnes automatisk.

2) Beregnes automatisk.

Reduktion i valg muligheder i murtykkelser skyldes reduktion i tabelværdier for Transmissionskoefficienter for linear kuldebro.

Transmissionskoefficienter for linear kuldebro for Ks1800 er tidligere beregnede værdier.