Hjem/start Fagligt Presse Spørgsmål og svar Om vif Kontakt
OM VIF – VIF's Historie

VIF har snart eksisteret i 70 år

VarmeIsoleringsForeningen har eksisteret i mere end 60 år. Foreningen blev grundlagt i 1946.

Med etableringen af brancheforeningen fik medlemmerne bedre mulighed for at dokumentere deres produkters isoleringsevne. /p>

Fra 1978 etableredes et egentligt tredjeparts kontrolorgan, VarmeIsoleringsKontrollen (VIK), til at sikre at medlemmernes deklarerede lampda-værdier blev overholdt. /p>

Sammen med Kalk- og Tegværksbranchen af 1893 udarbejdede VIF U-værditabeller eller K-værdier, som det hed på daværende tidspunkt. Fra 1968 overtog VIF arbejdet med at publicere u-værditabellen. /p>

VIF støtter forskning og udvikling inden for tekniske spørgsmål, der er fælles for branchen.

VIF arbejder på..


VIF arbejder bl.a. med kvalitetssikring, deltager i udarbejdelsen af informationsmateriale om isolering og støtter forskning i energibesparelse og bygningsisolering.

En væsentlig opgave for VIF er at sikre, at de varmeisoleringsmaterialer, der markedsføres i Danmark, overholder gældende regler og har fyldestgørende og korrekte produktinformationer.

VIF er aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde gennem CEN og i Dansk Standards arbejde med de nationale normer for isoleringsmaterialer.