Hjem/start Fagligt Presse Spørgsmål og svar Om vif Kontakt
OM VIF – VIF's Arbejdsområder

Du får, hvad du bliver lovet af VIFs medlemsvirksomheder

VIF arbejder med kvalitetssikring af medlemsvirksomhedernes materialer gennem bl.a. Varmeisoleringskontrollen, så du kan være sikker på, at den isoleringsevne, der er opgivet i Den Gule Produktoversigt, stemmer overens med de faktiske forhold.

Vi forsøger derudover at holde et vågent øje med isoleringsmaterialer, der ikke kommer fra vore egne medlemsvirksomheder, for at kunne påpege over for producent/importør hvis deres markedsføringsmateriale eller produktinformation er urigtig eller mangelfuld efter danske forhold.

For størst mulig inflydelse på udviklingen af isoleringsmaterialer i Europa, og for at være med til at præge udviklingen af de nationale normer, er VIF særdeles aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde gennem CEN og i Dansk Standard.

VIF ønsker sikre og effektive isoleringsløsninger

VIF ønsker at sikre bedst mulig energibesparelse ved nybyggeri og renovering og deltager derfor i udformningen af nye konstruktionsprincipper, isoleringstyper og standarder. Foreningen støtter derfor forskningsprojekter under BYG-DTU, Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

VIF har økonomisk støttet og deltaget aktivt i arbejdet med klimaskærmsprojektet under ledelse af professor Svend Svendsen fra DTU. Projektet har til formål at bidrage til udviklingen af bedre løsninger for isolering ved nybyggeri og renovering.

U-værdiberegning

Foreningen har udarbejdet og udgivet U-værditabeller, der beskriver isoleringsevnen for gængse bygningskonstruktioner. Den seneste kan hentes som PDF fil her på siden.
For at kunne holde værdierne opdaterede, har VIF valgt, at tabellerne som en trykt udgave ikke genudgives, men at opdateringerne alene indarbejdes i den digitale løsning, der kan købes adgang til på siden her.

VIF arbejder på..


VIF arbejder bl.a. med kvalitetssikring, deltager i udarbejdelsen af informationsmateriale om isolering og støtter forskning i energibesparelse og bygningsisolering.

En væsentlig opgave for VIF er at sikre, at de varmeisoleringsmaterialer, der markedsføres i Danmark, overholder gældende regler og har fyldestgørende og korrekte produktinformationer.

VIF er aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde gennem CEN og i Dansk Standards arbejde med de nationale normer for isoleringsmaterialer.