Hjem/start Fagligt Presse Spørgsmål og svar Om vif Kontakt

VIF

VarmeIsoleringsForeningen

  • Træk på stor ekspertise blandt medlemmerne
  • Hør nyt om de udviklingsprojekter, vi deltager i
  • Kvalitetskontrol af markedføringsmateriale fra medlemsvirksomhederne
  • Information om varmeisolering i din mailbox

Et aktivt samarbejde
der sikrer kvalitetsprodukter
i byggebranchen

VIF-Isolering

VIF er brancheforeningen for producenter af varmeisoleringsmaterialer. Medlemmerne beskæftiger sig med isolering inden for nybyggeri og renovering samt tekniske installationer.
>>>Nye konventionelle byggematerialer er op mod 30 % grønnere end beregnet

Ved at udskifte generisk data for byggematerialer med specifik data for de nyeste danske konventionelle byggematerialer i livscyklusberegninger, kan der opnås CO2-besparelser på op mod 30 %. Det viser en ny rapport, Rambøll har udarbejdet for Dansk Beton, Danske Tegl og VarmeIsoleringsForeningen.

Der er et stort behov for at få udskiftet generisk data i LCA-beregninger (Life Cycle Assessement) med produktspecifik dansk data, hvis der skal opnås et retvisende billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Det er en af konklusionerne i en ny Rambøll-rapport, ”CO2-besparelse ved konventionelt byggeri”, som er udarbejdet for Dansk Beton, Danske Tegl og VarmeIsoleringsForeningen. Rapporten og dens resultater bliver præsenteret onsdag den 3. november kl. 12.10 ved Building Green Copenhagen

Rapporten kan hentes her: DOWNLOAD/Åben

 

>>>ORIENTERING OM DALO PROJEKTET
BEHOV FOR DAMPSPÆRRE I LOFTER (DALO)

Der foreliggerne nu en orientering om DaLo Projektet, der kan hentes her: Dalo Orientering til følgegruppe - Marts 2019
VarmeIsoleringsForeningen har fra start været involveret i DaLo projektet, og har været en af de økonomiske bidragydere til projektet.

Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner, med henblik på at nuancere de retningslinjer, der i dag gives på området.

Derudover er der lavet en video, der ligger på Youtube, hvor der fortælles om projektet: YouTube Video

 

>>> Den Gule Produktoversigt 2023

Den Gule Produktoversigt

VarmeIsoleringsForeningen årlige oversigt over medlemmernes produkter kan downloades som PDF fil Den Gule Produktoversigt HER.

Den nyeste produktoversigt er fra foråret 2023.

Alle produkterne i oversigten overholder gældende myndighedsregler - herunder kravet om CE-mærkning.

Tilmeld dig NYHEDS-brevet, og få en mail, med den opdaterede produktoversigt, så snart, den foreligger.

 

U-værdi beregningsprogram ONLINE / U-værdi tabel

U-værditabel

Den trykte U-værditabel kan downloades GRATIS som PDF-fil.

DOWNLOAD TABELLEN


Den trykte tabel giver til projekteringen et vejledende billede af de til konstruktionerne hørende U-værdier. De præcise beregninger foretages i ONLINE udgaven.

Adgang til beregning på internettet foregår gennem: LOG IND / REGISTRER BRUGER

Adgang til beregningsprogrammet er gratis, men kræver registrering med gyldig e-mail adresse.